سفارش تبلیغ
صبا
کلام روز :   روزگار تن‏ها را بفرساید ، و آرزوها را تازه نماید ، و مرگ را نزدیک آرد ، و امیدها را دور و دراز دارد . کسى که بدان دست یافت رنج دید ، و آن که از دستش داد سختى کشید . [نهج البلاغه]
vh  


تهیه و تنظیم توسط مُنیف در جمعه 88 مرداد 16 ساعت 10:42 عصر