سفارش تبلیغ
صبا
کلام روز :   خوردن از سرِ سیری، خواب بی شب زنده داری، خنده بی [مایه] شگفتی، ناله و مویه بلند به هنگام مصیبت، و بانگ نای در نعمت و شادمانی، نزد خدا سخت ناپسند است . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
vh  


تهیه و تنظیم توسط مُنیف در جمعه 87 مهر 5 ساعت 4:47 عصر