سفارش تبلیغ
صبا
کلام روز :   اندیشیدن همانند دیدن نیست ، چه بود که دیده‏ها چیزى را چنانکه نیست نشان دهد ، لیکن خرد با کسى که از آن نصیحت خواهد خیانت نکند . [نهج البلاغه]
vh  


تهیه و تنظیم توسط مُنیف در جمعه 87 مهر 5 ساعت 4:47 عصر